Our Team

kiran sir
Prof. Kiran Arun Supekar
Director and Founder
Mr. Anant Rajan Andhale
COE
Mr. Sandip Navnath Nakade
COO
Mr. Omshrinath Pralhad Mhaske
Sant Sahitya Administrator
Mr. Gaurav Santosh Dahale
Sant Sahitya SM
Mr. Krushna Ajit Gore
Krushi Kranti RM
Mr. Samadhan Pralhad Andhale
SM
Mr. Pruthvi Ramesh Supekar
CD