Our Team

kiran sir
Prof. Kiran Arun Supekar
Director and Founder
Mr. Anant Rajan Andhale
COE
Mr. Sandip Navnath Nakade
COM
Mr. Omshrinath Pralhad Mhaske
Sant Sahitya Administrator
Mr. Manoj Jalindar Gore
RM
Mr. Subhash Mahadev Sangle
Krushi Kranti SM
Mr. Gaurav Santosh Dahale
Sant Sahitya SM
Mr. Pruthvi Ramesh Supekar
CD