Our Team

kiran sir
Prof. Kiran Arun Supekar
Director and Founder
Mr. Anant Rajan Andhale
COE
Mr. Sandip Navnath Nakade
COO
Mr. Omshrinath Pralhad Mhaske
Sant Sahitya Administrator
Mr. Gaurav Santosh Dahale
Sant Sahitya SM
Mr. Krushna Ajit Gore
Krushi Kranti RM
Pruthvi Ramesh Supekar
CD
Omkar Arjun Rohokale
Front end developer
Vishal Bhimrao Khedkar
Front end developer
Shivam Machindra Chobhe
CD
Suraj Kailas Ghodke
CD
Ramaeshwar Dnyaneshwar Chamte
CD
Nikita Khairnar - Supekar
CD
Anuja Sham Nimbalakar
Front end developer